Bộ phim truyện nhựa màu phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ có tên là gì?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBộ phim truyện nhựa màu phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ có tên là gì?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bộ phim truyện nhựa màu phản ánh tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ có tên là gì?

Trả lời: Hoa Ban Đỏ

CHIA SẺ