Bộ phim đầu tiên mà lời thoại trong phim có thể nghe được là bộ phim nào? Phim này sản xuất năm 1927

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBộ phim đầu tiên mà lời thoại trong phim có thể nghe được là bộ phim nào? Phim này sản xuất năm 1927
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bộ phim đầu tiên mà lời thoại trong phim có thể nghe được là bộ phim nào? Phim này sản xuất năm 1927

Trả lời: Ca sĩ nhạc Jazz

CHIA SẺ