Bộ luật nào được sử dụng suốt bốn thế kỉ ở nước ta (từ XV-XVIII)?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬBộ luật nào được sử dụng suốt bốn thế kỉ ở nước ta (từ XV-XVIII)?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bộ luật nào được sử dụng suốt bốn thế kỉ ở nước ta (từ XV-XVIII)?

Trả lời: Bộ luật Hồng Đức

CHIA SẺ