Bỏ lỗi việt vị nếu bóng chạm chân cầu thủ đối phương trước khi tới cầu thủ đội nhà vào năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBỏ lỗi việt vị nếu bóng chạm chân cầu thủ đối phương trước khi tới cầu thủ đội nhà vào năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bỏ lỗi việt vị nếu bóng chạm chân cầu thủ đối phương trước khi tới cầu thủ đội nhà vào năm nào?

Trả lời: Năm 1877: Bỏ lỗi việt vị nếu bóng chạm chân cầu thủ đối phương trước khi tới cầu thủ đội nhà.

CHIA SẺ