Câu 32: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 32: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 32: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai?

1. Là trách nhiệm của ngành giao thông vận tải và ngành công an.
2. Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ