Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?ả?

Trả lời : “Quê Hương” của Hoàng Việt

CHIA SẺ