Bạn nghĩ gì về công ty bạn vừa nghỉ việc?

Hỏi đápDanh mục đơn: VIỆC LÀMBạn nghĩ gì về công ty bạn vừa nghỉ việc?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 12 tháng cách đây

Bạn nghĩ gì về công ty bạn vừa nghỉ việc?

Cách xử lý: Nên tránh những nhận xét tiêu cực, thay vào đó hãy nói về những điều bạn đã học hỏi được từ công việc trước đó. Cũng không nên đi sâu quá vào những bí mật kinh doanh của công ty cũ của bạn.