Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thành công với công việc này?

Hỏi đápDanh mục đơn: VIỆC LÀMBạn có nghĩ rằng bạn sẽ thành công với công việc này?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 12 tháng cách đây

Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ thành công với công việc này?

Cách trả lời: Hãy giải thích là chắc chắn sẽ thành công dựa vào những yếu tố phù hợp giữa kỹ năng của bạn và yêu cầu công việc. Hãy cho họ thấy bạn là người phù hợp.