Câu 143: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 143: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

1. Cho phép.
2. Không được vượt.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ