Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup do cầu thủ nào ghi?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup do cầu thủ nào ghi?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup do cầu thủ nào ghi?

Trả lởi: Hanka Sukur (World Cup 2002)

CHIA SẺ