Bài hát nào của The Beatles và bản nhạc nào của Beethoven đã được đưa ra ngoài vũ trụ để tìm nền văn minh ngoài trái đất?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBài hát nào của The Beatles và bản nhạc nào của Beethoven đã được đưa ra ngoài vũ trụ để tìm nền văn minh ngoài trái đất?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bài hát nào của The Beatles và bản nhạc nào của Beethoven đã được đưa ra ngoài vũ trụ để tìm nền văn minh ngoài trái đất?

Trả lời: Yesterday và Giao hưởng số 9

CHIA SẺ