Bài hát “Mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sỹ Trần Hoàn mang âm hưởng của dân ca vùng nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBài hát “Mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sỹ Trần Hoàn mang âm hưởng của dân ca vùng nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bài hát “Mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sỹ Trần Hoàn mang âm hưởng của dân ca vùng nào?

Trả lời: Huế

CHIA SẺ