Bài hát chính trong phim Ngoạ hổ tàng long có tên là gì? Ai hát?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIBài hát chính trong phim Ngoạ hổ tàng long có tên là gì? Ai hát?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Bài hát chính trong phim Ngoạ hổ tàng long có tên là gì? Ai hát?

Trả lời: “A love before time” do Coco Lee hát

CHIA SẺ