Ai là nhà sử học nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬAi là nhà sử học nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ai là nhà sử học nổi tiếng đầu tiên của Việt Nam?

Trả lời: Lê Văn Hưu (người Đông Sơn – Thanh Hóa).

CHIA SẺ