Ai là người giữ kỷ lục về số pha lập công ở các kì World Cup (16 bàn)?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIAi là người giữ kỷ lục về số pha lập công ở các kì World Cup (16 bàn)?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ai là người giữ kỷ lục về số pha lập công ở các kì World Cup (16 bàn)?

Trả lời: Miroslav Klose

CHIA SẺ