Ai đã từng làm Hoàng hậu của hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬAi đã từng làm Hoàng hậu của hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ai đã từng làm Hoàng hậu của hai vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành?

Trả lời: Dương Vân Nga

CHIA SẺ