Ở Tuyên Quang còn có dấu tích kinh thành cổ từ thời nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬỞ Tuyên Quang còn có dấu tích kinh thành cổ từ thời nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ở Tuyên Quang còn có dấu tích kinh thành cổ từ thời nào?

Trả lời: Thời nhà Mạc

CHIA SẺ