Điều gì khiến nước Mỹ bị chia rẽ?

Hỏi đápDanh mục đơn: CÂU HỎIĐiều gì khiến nước Mỹ bị chia rẽ?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Điều gì khiến nước Mỹ bị chia rẽ?

Trả lời:Phân hóa giàu nghèo quá lớn, Phân biệt chủng tộc, bạo lực, đa văn hóa, nhập cư, vô gia cư…

 

CHIA SẺ