Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng Nguyên” (Trạng Nguyên hai nước), đó là ai?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬĐời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng Nguyên” (Trạng Nguyên hai nước), đó là ai?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng Nguyên” (Trạng Nguyên hai nước), đó là ai?

Trả lời: Mạc Đĩnh Chi

CHIA SẺ