Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬĐảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập ngày tháng năm nào?

Trả lời: 3/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc

CHIA SẺ