Câu 72: Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào?

Hỏi đápDanh mục đơn: LÁI XE/ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCâu 72: Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Câu 72: Đường bộ trong khu vực đông dân cư gồm những đường nào?

1. Đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã, nội thị trấn, khu công nghiệp có đông người và phương tiện tham gia giao thông.
2. Đường bộ nằm trong khu vực nội thành phố, nội thị xã và những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu “bắt đầu khu đông dân cư” đến vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu “hết khu đông dân cư”.
3. Đường bộ có đông người, phương tiện tham gia giao thông và những đoạn đường bộ được xác định từ vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu “bắt đầu khu đông dân cư” đến vị trí có hiệu lực của biển báo hiệu “hết khu đông dân cư”.

 

Đáp án: 2

CHIA SẺ