Ông tổ nghề đúc sung thần công của Việt Nam là ai?

Hỏi đápDanh mục đơn: LỊCH SỬÔng tổ nghề đúc sung thần công của Việt Nam là ai?
vietwiki.vn Nhân viên hỏi 2 năm cách đây

Ông tổ nghề đúc sung thần công của Việt Nam là ai?

Trả lời: Là Hồ Nguyên Chừng, con trai của Hồ Quý Ly (1336-1407).

CHIA SẺ