Trong báo cáo phân tích mới phát hành, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tăng cao kể từ tháng 7, 8/2022 do ảnh hưởng từ xu hướng tăng lãi suất của các NHTW lớn như Fed, BOE hay ECB. Từ tháng 10, sự […]

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố một số kết quả chính của cuộc điều tra xu hướng tín dụng của các Tổ chức tín dụng (TCTD). Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 5/12/2022 đến ngày 15/12/2022. Năm 2023, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp […]