Nhiều công ty chứng khoán đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 thận trọng

Những công ty lập kế hoạch kinh doanh sớm vẫn đặt ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá kỳ vọng, một phần dựa trên quy mô vốn chủ sở hữu tăng lên sau khi phát hành thành công. Nhưng mức độ tăng trưởng cũng đã thấp hơn kết quả thực hiện năm trước.

Như SSI đặt kế hoạch doanh thu 10.330 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3.496 tỷ đồng tăng trưởng 38,8% và 29,7%. Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, đặt kế hoạch doanh thu 3.428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.620 tỷ đồng tăng trưởng 18,4% và 16,1%. Chứng khoán MB đặt kế hoạch tăng trưởng 36,5% doanh thu và 50% lợi nhuận sau thuế. Chứng khoán VN Direct đặt kế hoạch doanh thu giảm 1,2% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 29,3% nhờ danh mục tự doanh giá thấp.

Trong khi đó, chứng khoán Bản Việt doanh thu dự kiến giảm 12,6%, lợi nhuận sau thuế tăng 1,4%. Chứng khoán Bảo Việt dự kiến chỉ tăng nhẹ doanh thu 2,7% và lợi nhuận tương đương năm trước. Chứng khoán BIDV tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn dự kiến chỉ 4,2%. Chứng khoán FPT (FTS) thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế giảm 6,3%, về mức 680 tỷ đồng. Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 504 tỷ đồng, giảm 5,6%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (mã VIX) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022. VIX trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 thận trọng với lợi nhuận trước thuế dự kiến là 820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 656 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,6% và 10,8% so với năm 2021. Theo kế hoạch này thì thu nhập trên mỗi cổ phiếu VIX dự kiến gần 1.200 đồng/cổ phiếu. Việc các công ty đặt ra kịch bản thận trọng cũng phản ánh đúng bối cảnh thị trường hiện nay.

Về kế hoạch chi trả cổ tức, với kết quả lợi nhuận kinh doanh năm trước khả quan nhiều công ty chi trả cổ tức khá tốt. SSI trả cổ tức tiền mặt 10%, VND trả cổ tức tiền mặt 5%, Chứng khoán Bản Việt (VCI) trả cổ tức 12% tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu. SHS trả cổ tức 18% bằng cổ phiếu, MBS trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu, BSI trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7%, BVS trả cổ tức tiền mặt 8%.

Cũng theo kế hoạch trình ĐHCĐ phê duyệt, sau khi trích lập các quỹ, VIX dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 12%, trong đó 6% chi trả tiền mặt và 6% trả bằng cổ phiếu, mức cổ tức này tính trên số vốn điều lệ hiện tại của công ty là 5.491 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và chi trả cổ tức 2021 của một số công ty chứng khoán:

Nhiều công ty chứng khoán đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 thận trọng - Ảnh 1.

https://cafef.vn/nhieu-cong-ty-chung-khoan-dat-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2022-than-trong-20220608181018311.chn
NGUỒN: CAFEF

CHIA SẺ

Chứng Khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Ninh Dương Lan Ngọc làm đại sứ thương hiệu Chứng khoán Pinetree

T5 Th6 9 , 2022
Là công ty chứng khoán trẻ được đầu tư bởi Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc), tiên phong với chiến lược “Ba không” trong chứng khoán – Không phí giao dịch, Không môi giới, Không chi nhánh, Pinetree kết hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc để giới thiệu một xu hướng […]