Người tham gia bảo hiểm xã hội đã mất thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng không?

Em tên Ngọc Nhi. Cho em hỏi về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tử tuất. Vấn đề như sau: Bố em làm công chức nhà nước, có 25 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Nhưng bố em đã mất, bây giờ còn em (17 tuổi) và em gái em (12 tuổi). Như vậy, em và em gái của em có được nhận trợ cấp hàng tháng hay không? Nếu được nhận, mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? Và bắt đầu từ thời điểm nào được nhận trợ cấp? Công ty hãy tư vấn giúp em với ạ! Em xin cám ơn.

CHIA SẺ

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

– Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

– Đang hưởng lương hưu;

– Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hàng tháng theo Luật bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thân nhân của người đã chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

“… 2. Thân nhân của những người quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:

a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.”

Đối chiếu với các quy định nêu trên, bố của em đã có 25 năm công tác, có đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa được hưởng bảo hiểm xã hội một lần và đã mất nên thân nhân thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Như vậy, em và em gái của em sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức trợ cấp tuất hàng tháng quy định trong Luật bảo hiểm xã hội là bao nhiêu?

Theo Điều 26 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

Mức trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

– Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

– Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, với trường hợp của em thì hai chị em em mỗi người được hưởng mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Nếu như hai chị em em không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì được hưởng mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. 

Theo Luật bảo hiểm xã hội, thời điểm nhận mức trợ cấp tuất hàng tháng khi nào?

Tại khoản 3 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

LỆ XUÂN – VIETWIKI.VN

CHIA SẺ

Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Người lao động bị F0 cách ly tại nhà có được hưởng chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội không? Làm thế nào để được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội?

T6 Th10 21 , 2022
Tôi bị mắc Covid19 vào đầu năm 2022, nhưng tôi cách ly và điều trị tại nhà, không đến cơ sở y tế. Trong thời gian nghỉ việc, chữa bệnh đó, tôi có được hưởng chế độ ốm đau từ bảo hiểm xã hội không? Nếu có thì tôi phải làm gì để được hưởng chế độ từ bảo hiểm xã hội?