Ngân hàng đang bơm bao nhiêu vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh chứng khoán?

Chia sẻ tại Hội nghị phát triển thị trường vốn diễn ra vào chiều ngày 22/4, Thống Ngân hàng Nhà nước cho biết, với vai trò gián tiếp hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển thông qua việc cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán và với tinh thần thận trọng thì dư nợ tín dụng đối với khách hàng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán còn khá nhỏ (chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống).

Theo Thống đốc, ngoài việc tham gia trực tiếp trên thị trường vốn với vai trò Nhà đầu tư và Nhà phát hành, TCTD còn cho vay đối với các chủ thể tham gia thị trường vốn. Bám sát chủ trương và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN luôn quan tâm theo sát diễn biến thị trường chứng khoán, hàng năm .

Ngay từ đầu năm, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị 01 chỉ đạo hệ thống ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hướng dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, và kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro trong đó có đầu tư kinh doanh chứng khoán.

Bên cạnh đó, NHNN ban hành nhiều văn bản chỉ đạo TCTD kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với mục đích đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Đồng thời, hoàn thiện các quy định kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán như quy định hệ số rủi ro đối với các khoản phải đòi để đầu tư kinh doanh chứng khoán là 150%…và cũng có những quy định là TCTD chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 01 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, TPDN và khi cấp tín dụng phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. TCTD không được cấp tín dụng cho khách hàng là công ty con, công ty liên kết để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu…

Dư nợ cho vay kinh doanh, đầu tư chứng khoán là bao nhiêu?

Theo số liệu của NHNN, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tại thời điểm cuối năm 2021 là trên 10,444 triệu tỷ đồng; con số này đến hết tháng 2 đạt hơn 10,721 triệu tỷ. Dựa trên mức tăng trưởng tín dụng quý I là 5,04%, dư nợ toàn nền kinh tế vào cuối tháng 3 vào khoảng 10,97 triệu tỷ.

Với tỷ trọng khoảng 0,5%, tổng dự nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán ước tính đạt xấp xỉ 55.000 tỷ đồng.

https://cafef.vn/ngan-hang-dang-bom-bao-nhieu-von-cho-hoat-dong-dau-tu-kinh-doanh-chung-khoan-20220422171516781.chn
NGUỒN: CAFEF

CHIA SẺ

Thông Tin Tài Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Sacombank bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới và điều động hàng loạt cán bộ chủ chốt

T2 Th4 25 , 2022
Theo đó, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Giám đốc Khối Thị trường vốn và Ngoại hối của Sacombank được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Thị trường vốn và Ngoại hối tại Ngân hàng kể từ ngày 04/05/2022. Bà Nguyễn Thị Kim […]