Mất sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Hồ sơ xin lại sổ bảo hiểm xã hội gồm những gì?

Em có được nhận trợ cấp thất nghiệp khi bị mất sổ bảo hiểm xã hội không? Em nghỉ việc ở công ty từ tháng trước. Đến lúc chuẩn bị làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp thì em lại không tìm thấy sổ bảo hiểm xã hội. Vậy trong trường hợp này, em muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì phải làm sao ạ?

CHIA SẺ

Sổ bảo hiểm xã hội là gì?

Căn cứ Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về sổ bảo hiểm xã hội như sau:

– Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

– Đến năm 2020, sổ bảo hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bảo hiểm xã hội.

– Chính phủ quy định trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phương thức giao dịch điện tử.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những gì?

Theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (khoản 2 Điều này được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP) quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

(1) Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

(2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

– Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc;

– Quyết định sa thải;

– Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

– Xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động;

– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã;

– Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình sau:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư xác nhận đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản trả lời cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

(3) Sổ bảo hiểm xã hội.

Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

Theo thông tin anh/chị cung cấp, hiện anh/chị đã làm mất sổ bảo hiểm xã hội nhưng có mong muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp phải bao gồm sổ bảo hiểm xã hội. Do đó, anh/chị không thể làm được hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp này.

Tuy nhiên, anh/chị vẫn có thể làm thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị mất để được nhận trợ cấp thất nghiệp.

Xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do bị mất thì làm thế nào?

– Thành phần hồ sơ:

Tại khoản 31 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng bao gồm:

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS; tham khảo tại đây)

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2020 quy định về thời hạn giải quyết xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:

– Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc gộp sổ bảo hiểm xã hội: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Như vậy, đối với trường hợp của anh/chị khi làm mất sổ bảo hiểm xã hội mà có mong muốn nhận trợ cấp thất nghiệp thì cần phải đi làm thủ tục xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội để hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

THU HUYỀN – VIETWIKI.VN

CHIA SẺ

Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Hồ sơ hưởng thai sản cho người lao động quy định như thế nào? Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản?

T6 Th10 21 , 2022
Thành phần hồ sơ hưởng thai sản cho người lao động gồm những gì? Hiện tại, bên công ty mình có bạn nữ sinh con, mình đã làm hồ sơ điện tử báo giảm rồi. Bây giờ, mình muốn làm hồ sơ bản giấy cho bạn ấy, không biết thành phần hồ sơ gồm những gì? Chồng bạn ấy cũng là nhân viên cùng công ty, vậy hồ sơ hưởng thai sản cho chồng có vợ sinh con sẽ gồm những gì?