HFIC, “phiên bản SCIC” của TP.HCM báo lỗ kỷ lục gần 1.592 tỷ năm 2021 vì trích lập dự phòng cho vay

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng kết thúc vào 31/12/2021.

Theo đó, năm 2021, HFIC đạt 360,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 48.4 tỷ so với năm trước, chủ yếu do giảm thu nhập thuần từ hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro cho vay của HFIC năm 2021 đạt 314,7 tỷ đồng, giảm 13% năm 2020. Tuy nhiên HFIC trích lập chi phí dự phòng rủi ro cho vay 1906 tỷ năm 2021 (năm trước là 92,4 tỷ đồng) khiến công ty ghi nhận lỗ trước thuế gần 1.592 tỷ đồng năm 2021 trong khi năm trước lãi gần 270 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của HFIC ghi nhận lỗ 1.591,9 tỷ đồng, mức lỗ lớn nhất kể từ khi thành lập.

HFIC, phiên bản SCIC của TP.HCM báo lỗ kỷ lục gần 1.592 tỷ năm 2021 vì trích lập dự phòng cho vay - Ảnh 1.
HFIC, phiên bản SCIC của TP.HCM báo lỗ kỷ lục gần 1.592 tỷ năm 2021 vì trích lập dự phòng cho vay - Ảnh 2.

Kiểm toán AASC nhấn mạnh trong báo cáo tài chính kiểm toán riêng của HFIC về việc công ty đã thanh toán tiền thực hiện quyền mua 32.796.840 cổ phiếu của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) với tổng số tiền 459 tỷ đồng. Tuy nhiên theo quy định, việc góp vốn mua cổ phần trong lĩnh vực chứng khoán thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, do đó trong thời gian chờ quyết định của Thủ tướng, HSC chưa được sử dụng phần vốn góp của HFIC liên quan đến đợt phát hành này, đồng thời hạn chế giao dịch đối với 32,79 triệu cổ phiếu HSC phân phối cho HFIC trong đợt phát này này.

Theo báo cáo kiểm toán riêng kết thúc ngày 31/12/2021, HFIC hiện có 1.024 tỷ tiền và tương đương tiền, giảm nhẹ so với đầu năm.

Công ty cho vay 4.277 tỷ đồng, và trích lập dự phòng 1.925 tỷ.

HFIC, phiên bản SCIC của TP.HCM báo lỗ kỷ lục gần 1.592 tỷ năm 2021 vì trích lập dự phòng cho vay - Ảnh 3.

HFIC đã trích lập hơn 1.900 tỷ đồng năm 2021 cho các khoản cho vay

Danh mục đầu tư của HFIC bao gồm 43,4 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank), 24 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), 16,3 triệu cổ phần CTCP Cơ điện lạnh (REE), hơn 6,57 triệu cổ phiếu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH), 4,3 triệu cổ phiếu Ngân hàng Việt Á (VAB), 5,6 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB), CTCP XNK và đầu tư Chợ Lớn (CLX)….

HFIC, phiên bản SCIC của TP.HCM báo lỗ kỷ lục gần 1.592 tỷ năm 2021 vì trích lập dự phòng cho vay - Ảnh 4.

Tổng giá trị đầu tư vào các công ty bao gồm công ty con, công ty liên kết, công ty khác của HFIC tại thời điểm 31/12/2021 là 5.940 tỷ đồng.

Năm 2022, HFIC đặt kế hoạch 538,8 tỷ đồng doanh thu, 292 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

HFIC, phiên bản SCIC của TP.HCM báo lỗ kỷ lục gần 1.592 tỷ năm 2021 vì trích lập dự phòng cho vay - Ảnh 5.

HFIC tiền thân là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) được thành lập ngày 10/09/1996 theo Quyết định số 644/TTg của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/05/1997 với chức năng nhiệm vụ nhằm xây dựng một cơ chế huy động vốn tập trung và hiệu quả để đầu tư vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng và một số lĩnh vực công nghiệp then chốt trên địa bàn thành phố.

HFIC chính thức hoạt động dưới mô hình công ty từ ngày 13/04/2010 nhằm huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực, ngành nghề mà Thành phố cần ưu tiên đầu tư gồm đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các ngành kinh tế quan trọng của Thành phố; các dự án công ích, hoặc các dự án phục vụ mục tiêu chính trị theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố; Góp vốn liên doanh, liên kết; góp vốn cổ phần với doanh nghiệp khác; Đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, thông qua thị trường vốn, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật…

https://cafef.vn/hfic-phien-ban-scic-cua-tphcm-bao-lo-ky-luc-gan-1592-ty-nam-2021-vi-trich-lap-du-phong-cho-vay-20220423111935486.chn
NGUỒN: CAFEF

CHIA SẺ

Doanh Nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Tập đoàn FLC đã bán hơn 8 triệu cổ phiếu HAI trong ba phiên thị giá giảm sàn

T7 Th4 23 , 2022
Theo thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa báo cáo đã bán hơn 8 triệu cổ phiếu HAI của Nông dược HAI trong ba ngày từ 15-19/4. Cụ thể, ngày 15/4, FLC bán hơn 5,3 triệu cổ phiếu, ngày 18/4 bán 800 nghìn cổ phiếu và […]