ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC – QUẢNG TRỊ: ĐÔNG HÀ Mô tả công việc – Lập kế hoạch kinh doanh địa bàn quản lý; giám sát các điểm bán triển khai kế hoạch kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng.– Đôn đốc, hỗ trợ các điểm bán hòa thành chỉ tiêu doanh số tuần, […]