George W. Bush, Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ (2001-2009), được chuyển thành Tổng thống thời chiến sau cuộc tấn công khủng bố trên không vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đối mặt với “thách thức lớn nhất của bất kỳ Tổng thống nào kể từ Abraham Lincoln.” […]