TRƯỜNG THPT CHUYÊNTHÁI NGUYÊN Đề thi chính thức KỲ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi: Sinh học – Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN———————————– Câu 1 (4 điểm): Phân biệt các nhân tố tiến hóa về tần số kiểu […]