Một cuộc cạnh tranh khốc liệt mới đang bắt đầu hình thành trên thị trường xe điện tại khu vực Đông Nam Á, giữa các nhà sản xuất ô tô đương nhiệm của Nhật Bản với các công ty mới gia nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc và các công […]

Cùng với các quốc gia khác như Mỹ, Ấn Độ đang tìm cách xây dựng liên minh chiến lược về chất bán dẫn, một công nghệ quan trọng để sản xuất nhiều đồ dùng, từ điện thoại thông minh đến tủ lạnh. Hiện tại, Ấn Độ đã và đang có […]