Người gửi: Nguyễn văn Thêm Email: themngxd@gmail.com Ngày gửi: 04/10/2021 Lĩnh vực: BH thất nghiệp Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Kính gửi cơ quan bảo hiểm xã hội Tôi Tên là: Nguyễn văn Thêm Mã số Bảo hiểm: 0109105017 Theo quyết định số 8069/QĐ-SLĐTBXD thành phố […]

Người gửi: Nguyễn Minh Việt Email: nmviet78@gmail.com Ngày gửi: 05/10/2021 Lĩnh vực: Sổ BHXH – Thẻ BHYT Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Tôi có tham gia BHXH nhưng khi tra cứu bằng website baohiemxahoi.gov.vn và tra cứu bằng tinh nhắn đến tổng đài 8079 và phần […]

Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Thắm Email: nguyenhongtham97tb@gmail.com Ngày gửi: 05/10/2021 Lĩnh vực: Sổ BHXH – Thẻ BHYT Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Chào anh chị, mã số BHXH của em là3420700688 , em muốn tra cứu thông tin khám chữa bệnh những ngày vừa tra […]

Người gửi: Nguyễn Quang Thắng Email: accounting3@vjsc.info Ngày gửi: 05/10/2021 Lĩnh vực: Sổ BHXH – Thẻ BHYT Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Kính gửi BHXH Việt Nam Tôi kiểm tra thẻ BHYT của người lao động thì thấy: – Trên thẻ BHYT giấy ghi "Thời điểm […]

Người gửi: Vũ Văn Hân Email: ketoan@namduongtool.com Ngày gửi: 05/10/2021 Lĩnh vực: Sổ BHXH – Thẻ BHYT Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Mã số BH của tôi là 7412049450. Tôi kiếm tra trên ứng dụng VSSID và gửi tin nhắn đến 8079 thì có thời gian […]

Người gửi: Nguyễn Thị Nụ Email: nhainguyenkt@gmail.com Ngày gửi: 05/10/2021 Lĩnh vực: Sổ BHXH – Thẻ BHYT Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Mã số BH của tôi là 0125232217. Trước đây, tôi cài ứng dụng thì vẫn hiển thị đủ quá trình cũ. Sau khi tôi […]

Người gửi: Lê Ngọc Sơn Email: son@hongbach.vn Ngày gửi: 05/10/2021 Lĩnh vực: Câu hỏi khác Trạng thái: Đã trả lời Nội dung câu hỏi: Nội dung câu hỏi: Mã số BH của tôi là 8398003543. Tôi kiếm tra trên ứng dụng VSSID thì không thể hiện thời gian BH từ […]