KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách tính thời gian Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Gọi vận tốc là $v$, quãng đường là $s$, thời gian là $t$, ta có: $t = s : v$ Chú ý: Đơn vị của thời gian sẽ tương ứng […]

KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết vị trí và tên gọi của số hạng, tổng trong một phép cộng. – Thực hiện phép cộng không nhớ trong phạm vi 100 và áp dụng vào giải toán đố. CÁC DẠNG TOÁN Dạng 1: Thực hiện phép tính – Đặt tính theo […]