Đây là tài liệu về Excel do Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Mở HN viết. Tài liệu này được trình bày dưới dạng file PDF sử dụng phần mềm Acrobat Reader để đọc. Tài liệu hoàn toàn bằng tiếng Việt, bài viết được dạy dưới dạng hình ảnh […]

Mở tệp tin thường dùng Phải thao tác thường xuyên trên một tệp tin (ví dụ bảng quyết toán), bạn có thể chỉ định Excel để chương trình mở tệp tin này (ví dụ quyettoan.xls) mỗi khi chương trình khởi động. Để thực hiện điều này, chỉ cần lưu tệp […]