Nvidia vừa phát hành một gói trình điều khiển (driver) khẩn cấp nhằm khắc phục một loạt các vấn đề liên quan đến bảo mật đã được báo cáo thời gian qua. Đây về cơ bản là một gói cập nhật driver màn hình gắn nhãn “WHQL-certified”, được phát hành […]