Hủy đơn hàng Lazada cần thực hiện ngay khi đơn hàng đang trong trạng thái tiếp nhận, đang trong quá trình chuẩn bị giao cho đơn vị vận chuyển. Nếu đơn hàng Lazada ở trạng thái Đang giao thì chúng ta không thể hủy đơn hàng nữa. Lazada cũng như […]

Ứng dụng Zalo sẽ có thông báo cuộc gọi nhỡ Zalo để bạn được biết, bao gồm cả thông báo cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Tuy nhiên, dạo gần đây bạn bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi trên Zalo, bao gồm cuộc gọi thoại trên Zalo và cuộc gọi […]