Cen Land đặt kế hoạch doanh thu 8.500 tỷ và mở rộng mạng lưới phân phối năm 2022

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 5.597,58 tỷ đồng (tăng 164,29% so với năm 2020), đạt 111,9% so với kế hoạch đặt ra.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận gần 450,46 tỷ đồng (tăng 50,08% so với năm 2020), hoàn thành 110,36% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 457,982 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.670 đồng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị của Cen Land dự kiến trình đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ tương đương 15% vốn điều lệ hiện tại. Như vậy, dự kiến trong năm nay, Cen Land sẽ chia thưởng và trả cổ tức cho cổ đông lên tới 45%.

Trong năm 2021, Cen Land cũng đã hoàn thành trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu mức 10%/vốn điều lệ vào thời điểm tháng 10/2021. Đồng thời, Cen Land cũng đã chào bán thành công hơn 91 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:95 và phát hành gần 4.8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 2.016 tỷ đồng.

Tiếp nối đà phát triển của năm 2021, Hội đồng quản trị Cen Land trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2022 với kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trên 50%. Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng, tăng trưởng 51,9% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 2021.

Hướng đến kỷ niêm 20 năm thành lập công ty, Cen Land  tiếp tục đầu tư mở rộng hệ sinh thái và tái cấu trúc hệ thống mở rộng thị trường.

https://cafef.vn/cen-land-dat-ke-hoach-doanh-thu-8500-ty-va-mo-rong-mang-luoi-phan-phoi-nam-2022-20220422100211922.chn
NGUỒN: CAFEF

CHIA SẺ

Thông Tin Tài Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Nhiên liệu được mệnh danh là vua ở Trung Quốc: Ông Tập lại muốn giảm dùng, vì sao?

T6 Th4 22 , 2022
Trong hơn 40 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng khu vực công nghiệp và nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới dựa trên nguồn điện từ than đá. Các quan chức Trung Quốc đôi khi gọi nó là “hòn đá tảng” của nền kinh tế. Trung Quốc […]