Các thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào trong Luật Bảo hiểm xã hội?

Em muốn biết Luật Bảo hiểm xã hội quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội như thế nào? Hiện nay em vừa tròn 17 tuổi. Em là Ngọc Hân, em đã đủ tuổi để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa? Nếu được, hồ sơ và thủ tục cần thực hiện như thế nào? Công ty giải đáp giúp em với ạ!

CHIA SẺ

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Đối tượng nào được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật bảo hiểm xã hội?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn (theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Với trường hợp của Hân thì em hiện 17 tuổi nên đã đủ tuổi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định nêu trên.

Các phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định thế nào?

Về phương thức đóng, căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH, người tham gia được chọn một trong sáu phương thức đóng sau đây:

– Đóng hằng tháng;

– Đóng 03 tháng một lần;

– Đóng 06 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Riêng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ Điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng trên thì còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật bảo hiểm xã hội?

Căn cứ theo Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và theo phương thức đóng tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này được quy định như sau:

“1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều này nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

3. Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

4. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

5. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều này mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

6. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó:

a) Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

b) Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;

c) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).”

Hồ sơ và thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 24 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 về thủ tục đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội như sau:

– Người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

– Đại lý thu/Cơ quan bảo hiểm xã hội (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội): Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Mẫu D05-TS).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Như vậy, em có thể đến đại lý thu hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội. Trên đây là các quy định về mức đóng và phương thức đóng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện; hồ sơ và thủ tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

THU HUYỀN – VIETWIKI.VN

CHIA SẺ

Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Next Post

Lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt 536 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

T7 Th10 22 , 2022
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2022 của ngân hàng đạt 536 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 50% kế hoạch năm. Riêng quý 3/2022, lợi nhuận của Vietbank là 148 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. […]