Bên cạnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ và châu Âu, đừng quên sự hỗn loại trên thị trường tiền điện tử, và mối lo ngại ngày càng tăng về triển vọng kinh tế Trung Quốc khi số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trở lại, và hoạt động đầu […]