Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ. (tháng 5/2021) […]

6

Hồ Chí Minh (chữ Hán: 胡志明; 19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969), tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, là một nhà cách mạng và chính khách người Việt Nam. Ông là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, từng là Thủ tướng […]

Phạm Hữu Lầu (1906 – 1959) là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Đồng Tháp. Ông là một trong bảy ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng do Trịnh Đình Cửu đứng đầu. Ban được lập ra để hợp […]

Hoàng Quốc Việt Chức vụ Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 31 tháng 1 năm 1977 – 12 tháng 5 năm 1983 &00000000000000060000006 năm, &0000000000000101000000101 ngày Tiền nhiệm Tôn Đức Thắng Kế nhiệm Nguyễn Hữu Thọ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân […]

    Võ Nguyên Giáp   Chân dung phục dựng của Võ Nguyên Giáp, được chụp vào năm 1954 Chức vụ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam Nhiệm kỳ 2 tháng 3 năm 1946 – 30 tháng 4 năm 1975&000000000000002900000029 năm, &000000000000005900000059 ngày Tiền nhiệm Chức vụ thành lập […]

Mai Chí Thọ Chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhiệm kỳ 16 tháng 2 năm 1987 – 9 tháng 8 năm 1991 &00000000000000040000004 năm, &0000000000000174000000174 ngày Tiền nhiệm Phạm Hùng Kế nhiệm Bùi Thiện Ngộ Vị trí Việt Nam Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ […]

1

Đối với các định nghĩa khác, xem Đinh Đức Thiện (định hướng). Đinh Đức Thiện (1914 – 1986) Chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhiệm kỳ – (1974 – 1976) – (1982 – 1986) Bộ trưởng • Võ Nguyên Giáp (1946 – 1980) • Văn Tiến Dũng (1980 – 1987) […]

Nguyễn Văn Cừ Chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nhiệm kỳ 30 tháng 3 năm 1938 – 9 tháng 11 năm 1940 Tiền nhiệm Hà Huy Tập Kế nhiệm Trường Chinh Thông tin chung Sinh (1912-07-09)9 tháng 7, 1912 xã Phù Khê, huyện […]

Ngô Gia Tự (3 tháng 12 năm 1908 – 1935) là một đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sinh tại làng Tam Sơn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Năm 1927, ông tham gia lớp huấn […]

Tố Hữu Chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nhiệm kỳ 7 tháng 2 năm 1980 – 21 tháng 6 năm 1986 &00000000000000060000006 năm, &0000000000000134000000134 ngày Chủ tịch (Thủ tướng) Phạm Văn Đồng Kế nhiệm Võ Chí Công Vị trí Việt […]