Số lượng người dùng của các ứng dụng nhắn tin đang nhiều hơn bao giờ hết. Vào năm 2021, loại ứng dụng này đã có hơn ba tỷ người dùng và dự kiến vào năm 2024 hằng tháng sẽ vượt mức 75% người dùng Internet trên toàn thế giới. Bên […]