Microsoft đang có kế hoạch đơn giản hóa quy trình sửa đổi các biến Môi trường (Environment variable) của máy tính Windows 11 và Windows 10. Điều này có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian khi làm việc trong Command Prompt. Nếu bạn chưa biết thì […]