“Sản xuất bánh Trung thu: Một vốn, bốn mươi lời!” – đây là tựa một bài báo được viết từ năm 2015. Khi đó, tác giả bài viết này đề cập “giá bán từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/chiếc, song nguyên liệu các sản phẩm bánh trung thu […]