XEM TOÀN BỘ #

Trên giao diện ứng dụng Spotify dành cho máy tính có một mục gọi là “Friend Activity” (Hoạt động của bạn bè) được hiển thị sẵn theo mặc định. Đúng như tên gọi, đây là nơi hiển thị mọi thông tin liên quan đến hoạt động nghe nhạc của bạn […]

Với nhóm Facebook thì có thể lựa chọn 2, hoặc 3 quản trị việc khác nhau giúp quản lý nhóm Facebook hoạt động ổn định hơn, nhất là với nhóm Facebook đông thành viên. Chúng ta có thể dễ dàng thêm quản trị viên cho nhóm Facebook, chỉ định thành […]