Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 5 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm 2015 – 2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5 diễn ra ngày 19/02/2016. Đề thi Violympic Toán lớp 5 này có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 13 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14 năm 2015 – 2016 có đáp án

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 21 là số nào?

Câu 1.2: Một người bỏ ra 1840000 đồng tiền vốn để mua hàng rồi bán được lãi 119600 đồng. Số phần trăm lãi là: ……….%

Câu 1.3: Theo kế hoạch một trường học phải trồng một số cây ăn quả. Thực tế trường đã trồng được 99 cây chiếm 45% số cây phải trồng. Hỏi theo kế hoạch nhà trường phải trồng bao nhiêu cây?

Câu 1.4: Nếu số đo cạnh hình lập phương tăng lên gấp 3 lần thì diện tích xung quanh tăng lên ……….. lần.

Câu 1.5: Một người vay 20 triệu đồng với lãi suất là 1,5% tháng. Hỏi sau hai tháng người đó phải trả bao nhiêu tiền lãi? (Biết lãi được nhập vốn để tính lãi tiếp tháng sau)

Câu 1.6: Cho 3 số, số thứ hai bằng 1/4 số thứ nhất và số thứ nhất bằng 50% số thứ ba. Hãy tính số thứ ba, biết tổng của ba số là 1950.

Câu 1.7: Lan có một tấm vải. Sau khi cắt đi 90% tấm vải đó thì còn lại mảnh vải dài 6,2m. Hỏi cả tấm vải bao nhiêu mét?

Câu 1.8: Tuổi bố gấp 3 lần tuổi Nam. Sau 15 năm nữa tuổi bố gấp đôi tuổi Nam. Tính tuổi Nam hiện nay.

Câu 1.9: Một hình thang có diện tích là 973,41cm2, chiều cao là 21,3cm. Tính độ dài cạnh đáy nhỏ biết cạnh đáy lớn hơn cạnh đáy nhỏ là 15,6cm.

Câu 1.10: Một người gửi tiết kiệm 1000000 đồng, sau một tháng cả gốc lẫn lãi người đó nhận được 1005000 đồng. Lãi suất tiết kiệm một tháng là ……….%.

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 0,46m, chiều dài là 0,58m và chiều cao là 0,27m. Vậy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là……….m2

Câu 2.2: Một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng là 2,5dm, chiều dài gấp đôi chiều rộng và hơn chiều cao là 1,5dm. Diện tích xung quanh của cái thùng là……….dm2

Câu 2.3: Một hình tam giác có diện tích là 189,54 và độ dài một cạnh là 24,3cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đó của tam giác

Câu 2.4: Một hình lập phương có cạnh là 0,56m. Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đó là ……..m2

Câu 2.5: Tính diện tích của một hình tròn biết đường kính của hình tròn đó là 13 m.

Câu 2.6: Lúc đầu số lít dầu ở can thứ nhất bằng 40% số dầu ở can thứ hai. Người ta đổ 3 lít dầu từ can thứ hai sang can thứ nhất thì số dầu ở hai can bằng nhau. Hỏi lúc đầu cả hai can có bao nhiêu lít dầu?

Câu 2.7: Trung bình cộng của các số có 3 chữ số mà mỗi số đó chia hết cho 2 là ……………..

Câu 2.8: Trong một phép trừ có hiệu là 2015. Biết rằng tổng của số trừ và số bị trừ gấp 7 lần số trừ. Tìm số bị trừ.

Câu 2.9: Hiệu của hai số là 17,8. Biết 6 lần số lớn hơn 4 lần số bé là 176,4. Tổng của hai số đã cho là …………

Câu 2.10: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đó thì ta được số mới lớn hơn số phải tìm là 18 147 đơn vị.

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 14

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 14

Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 1.1: 9840

Câu 1.2: 6,5
Số phần trăm lãi là: 119600 : 1840000 x 100% = 6,5%

Câu 1.3: 220

Câu 1.4: 9

Câu 1.5: 604500

Lãi tháng đầu là: 1,5 x 20000000 : 100 = 300000 (đồng)
Lãi tháng thứ hai là: 1,5 x (20000000 + 300000) : 100 = 304500 (đồng)
Sau 2 tháng người đó phải trả số tiền lãi là: 300000 + 304500 = 604500 (đồng)

Câu 1.6: 1200

Câu 1.7: 62

Câu 1.8: 15

Câu 1.9: 37,9
Trung bình cộng hai đáy là: 973,41 : 21,3 = 45,7 (cm)
Tổng độ dài hai đáy là: 45,7 x 2 = 91,4 (cm)
Độ dài cạnh đáy nhỏ là: (91,4 – 15,6) : 2 = 37,9 (cm)
Đáp số: 37,9 (cm)

Câu 1.10: 0,005

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 0,5616
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
(0,46 + 0,58) x 2 x 0,27 = 0,5616 (m2)
Đáp số: 0,5616 (m2)

Câu 2.2: 52,5

Câu 2.3: 15,6

Câu 2.4: 1,8816

Câu 2.5: 132,665

Câu 2.6: 14

Câu 2.7: 549

Câu 2.8: 2418

Câu 2.9: 87,4

Câu 2.10: 2016

Gọi số cần tìm là A.
Ta có: A3 – A = 18147
A x 10 + 3 – A = 18147
=> 9A = 18144
=> A = 18144 : 9
=> A = 2016
Vậy số cần tìm là 2016

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(15) < (7) < (18) < (5) < (16) < (2) < (19) < (12) < (13) < (3) < (8) < (10) < (9) < (4) < (14) < (20) < (11) < (17) < (1) < (6)

CHIA SẺ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HÀ PHÁT

T6 Th6 25 , 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HẢI HÀ PHÁT Tên giao dịch: HAI HA PHAT TRADING AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: Địa chỉ: Số 21 ngõ 9 đường 800A, Tổ 32, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu […]