Ôn tập các số đến 100 – Lý thuyết Toán lớp 2

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 100


2. Nhận biết các số có một chữ số; số lớn nhất; số bé nhất; số bé nhất có một chữ số; số lớn nhất, số có một chữ số, số có hai chữ số, số liền trước, số liền sau…

CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc, đếm, viết các số trong phạm vi 100

– Đọc các số lần lượt từ hàng chục (với các số khác) ghép với từ mươi rồi đến chữ số hàng đơn vị.

– Từ cách đọc, viết các số tương ứng với mỗi hàng rồi ghép để được số có hai chữ số.

Dạng 2: Đặc điểm của các số trong phạm vi 100

Cần ghi nhớ một số đặc điểm sau:

– Các số có một chữ số là các số trong phạm vi từ 0 đến 9.

– Các số tròn chục là: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 và 100.

– Số bé nhất có hai chữ số là 10, số lớn nhất có hai chữ số là 99.

– Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau

– Số liền trước của một số a bất kì thì kém số a một đơn vị.
– Số liền sau của một số a bất kì thì hơn số a một đơn vị.
Ôn tập các số đến 100.

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1: Hãy xác định các hàng và đọc số 85 và 92.

Bài giải

Hàng chục Hàng đơn vị Viết số Đọc số
8 5 85 Tám mươi lăm
9 2 92 Chín mươi hai

Ví dụ 2: Điền vào chố trống.

a) Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là ….

b) Số có hai chữ số có chữ số hàng chục là 2 gồm các số ….

Bài giải

a) Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là 10.

b) Số có hai chữ số có chữa số hàng chục là 2 gồm các số là: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Ví dụ 3: Tìm số liền trước, số liền sau của 25.

Bài giải

  • Số liền trước của số 25 là số 24 (25 – 1).
  • Số liền sau của số 25 là số 26 (25 + 1).

LỆ XUÂN – VIETWIKI.VN

CHIA SẺ

Học Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Next Post

Ôn tập: Các số đến 10 - Lý thuyết Toán lớp 1

T7 Th8 6 , 2022
KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi 10. – Thành thạo phép cộng, trừ trong phạm vi 10; mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. KÍCH THƯỢC LƯU THÔNG KHÍ HUYẾT, ĐIỀU HÒA KINH NGUYỆT, CHỐNG Ứ, GIẢM ĐAU ĐIỆN […]