Việc thu nhỏ màn hình gọi video Zalo sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc gọi video, khi vừa có thể liên lạc với đối phương khi vừa có thể nhắn tin trên Zalo hay thực hiện công việc khác. Tuy nhiên, một số người không hiểu vì […]